Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich

PORADNIA to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail.

czat

W serwisie są także dostępne baza ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentujemy przegląd czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Poradnię prowadzi Fundacja Praesterno na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ekspertami udzielającymi porad są:

  • Tomasz Kowalewicz (psycholog)
  • Maria Moneta-Malewska (lekarz)
  • Krzysztof Grabowski (prawnik)

czatMożna także porozmawiać z ekspertem na żywo. Eksperci dyżurują w środy w godz. 17.00–20.00 (psycholog), w czwartki w godz. 18.00–21.00 (prawnik) oraz w niedziele w godz. 18.00–21.00 (lekarz). Okienko czatu pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu w godzinach dyżuru ekspertów.