Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

PORADNIA to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentujemy przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Analizując dotychczasowe funkcjonowanie Poradni Internetowej można przypuszczać, że znaczenie tej formy kontaktu z osobami dotkniętymi zjawiskiem narkomanii będzie wzrastać. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących...

Ostatnio dodane w czytelnii

Dwie nazwy, przy pomocy których zwykle określa się działalność profilaktyczną, budzą moje poważne zastrzeżenia. Są to "profilaktyka uzależnień" i "profilaktyka patologii społecznych". Coraz częściej namawiam, by się z nimi rozstawać. Ugruntowały się one, niestety, jako określenia instytucji, programów i publikacji. Można, oczywiście, nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do nazw, twierdząc, iż istotną rzeczą jest jedynie treść działania. Jednak nazwy te budzą pewne niewłaściwe skojarzenia i dezinformują, zamiast informować o tejże treści.