Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

PORADNIA to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentujemy przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Analizując dotychczasowe funkcjonowanie Poradni Internetowej można przypuszczać, że znaczenie tej formy kontaktu z osobami dotkniętymi zjawiskiem narkomanii będzie wzrastać. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących...

Ostatnio dodane w czytelnii

Raport Krajowy w języku angielskim (streszczenie w języku polskim) przygotowywany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zawiera  informacje na temat problemu narkotyków i narkomanii w Polsce.

W Raporcie Krajowym znaleźć można najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące problemu narkotyków i narkomanii, a także opis działań podejmowanych w odpowiedzi na zjawisko w Polsce.

 

Dostępny tutaj  (dostępny również na stronie www.cinn.gov.pl )