UWAGA

W kwietniu będzie miała miejsce zmiana terminów chatu: zamiast 21.04.2015 (wtorek) - dyżur odbędzie się 20.04.2015 (poniedziałek) zamiast 24.04.2015 (piątek) - dyżur odbędzie się 27.04.2015 (poniewdziałek) pozostałe dni oraz godziny pozostają bez zmian. Zapraszamy!!!

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

PORADNIA to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentujemy przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Analizując dotychczasowe funkcjonowanie Poradni Internetowej można przypuszczać, że znaczenie tej formy kontaktu z osobami dotkniętymi zjawiskiem narkomanii będzie wzrastać. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących...

Ostatnio dodane w czytelnii

Oszacowanie rozpowszechnienia zakażeń HIV i HCV wśród osób przyjmujących substancje psychoaktywne drogą iniekcji na terenie Warszawy i okolic - badanie pilotażowe

Badanie zrealizował Społeczny Komitet ds. AIDS ze środków przyznanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations.

źródło opisu

Raport- Wejście