UWAGA

Z powodu Święta Niepodległości dyżur chatowy zostanie przeniesiony z dnia 11.11.2014 (wtorek) na 12.11.2014 (środa). Godziny pozostają bez zmian. Zapraszamy!!!

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

PORADNIA to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentujemy przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Analizując dotychczasowe funkcjonowanie Poradni Internetowej można przypuszczać, że znaczenie tej formy kontaktu z osobami dotkniętymi zjawiskiem narkomanii będzie wzrastać. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących...

Ostatnio dodane w czytelnii

Artykuł został opublikowany w „Świat Problemów” nr 10 (261)/ /2014

 

Program wspierania dla rodzin osób zagrożonych narkomanią na przykładnie Grupy Wsparcia dla Rodziców osób uzależnionych prowadzonej w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Return we Wrocławiu

 

Uzależnienie „to problem” dotykający bezpośrednio osobę chorą. „To jej problem” i co do tego wydaje się nikt nie mieć wątpliwości. To osoba przyjmująca narkotyki czy alkohol poddaje się leczeniu, korzysta z terapii. Bez wątpienia również sytuacja, w której znajduje się rodzina osoby uzależnionej nie jest łatwa i przyjemna. Członkom rodziny towarzyszy często poczucie krzywdy i bezradności. Często za wszelką cenę chcą oni pomóc osobie uzależnionej, zapominając o sobie. Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie informacji, edukacji oraz... wsparcia dla tych osób.