Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

PORADNIA to serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentujemy przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Analizując dotychczasowe funkcjonowanie Poradni Internetowej można przypuszczać, że znaczenie tej formy kontaktu z osobami dotkniętymi zjawiskiem narkomanii będzie wzrastać. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących...

Ostatnio dodane w czytelnii

Europejski Raport 2015 podejmuje kwestie związane z nowymi narkotykami na naszym kontynencie w minionym roku. Zajmuje się odpowiedzią na pytanie dotyczące tego, czy kanabinole mają coraz silniejsze działanie? Jak dużo Europejczyków przyjmuje nielegalne substancje oraz jaka jest polityka antynarkotykowa w poszczególnych regionach? 

Raport dostępy w wielu językach na stronie EMCDDA i tutaj w języku polskim