Search Results for: Agnieszka Pisarska

Czytelnia

…halucynogenne w zbliżeniu Agnieszka Pisarska Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty lek. med. Marek Pietruszewski Doping jako zagrożenie zdrowia młodzieży uprawiającej sporty siłowe Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…Palacz-Chrisidis przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj i Magdalena Wójcik koncentrują się na…