Search Results for: Agnieszka Pisarska

Czytelnia

…młodzieży ze środkami psychoaktywnymi Fundacja Praesterno Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Beata Policha Grzyby halucynogenne w zbliżeniu Agnieszka Pisarska Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty lek. med. Marek…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…badania wybranych aspektów uzależnień behawioralnych. Agnieszka Palacz-Chrisidis przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj…