Search Results for: Artur Malczewski

Czytelnia

…osobom uzależnionym Aleksander Markiewicz Rozpoznawanie osób przyjmujących substancje psychoaktywne Artur Malczewski, Robert Frączek Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – wyniki badania ESPAD 2007 Artur Malczewski, Michał Kidawa Używanie substancji…

Redukcja podaży narkotyków

…Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006. Malczewski A., Przestępczość narkotykowa oraz aktywność instytucji zaangażowanych w redukcję podaży, Serwis Informacyjny Narkomania 3(34), Warszawa 2006. Malczewski A., Używanie substancji psychoaktywnych – trendy…

Młodzież a narkotyki

Artykuł prezentuje wyniki badań „Młodzież a środki psychoaktywne” Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące narkotyków. W poprzednim numerze Serwisu (1/2011) zaprezentowano informacje…