Search Results for: Artur Malczewski

Czytelnia

…hazardowym Artur Malczewski Młodzież a narkotyki Artur Malczewski Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków, cz. II Artur Malczewski Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków, cz. I Artur Malczewski Pierwsze ogólnopolskie…

Redukcja podaży narkotyków

…ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006. Malczewski A., Przestępczość narkotykowa oraz aktywność instytucji zaangażowanych w redukcję podaży, Serwis Informacyjny Narkomania 3(34), Warszawa 2006. Malczewski A., Używanie substancji psychoaktywnych – trendy w…

Młodzież a narkotyki

Artykuł prezentuje wyniki badań „Młodzież a środki psychoaktywne” Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące narkotyków. W poprzednim numerze Serwisu (1/2011) zaprezentowano informacje…