Search Results for: Beata Policha

Czytelnia

…narkomanii Fundacja Praesterno Przeciw przemocy w szkole – Łódź 2007 Fundacja Praesterno Diagnoza rozmiarów i intensywności doświadczeń młodzieży ze środkami psychoaktywnymi Fundacja Praesterno Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Beata Policha Grzyby…

Grzyby halucynogenne w zbliżeniu

Artykuł wskazuje czynniki odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się konsumpcji grzybów halucynogennych pod koniec lat 90. Omówiono pokrótce efekty ich zażywania. Dokonano także przeglądu zmian legislacyjnych dotyczących grzybów halucynogennych w…