Search Results for: Bernadeta Lelonek-Kuleta

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…indywidualnych. Jolanta Kalka opisuje w dwóch artykułach wyniki reprezentatywnych dla ogółu społeczeństwa polskiego badań na temat uzależnień behawioralnych, przeprowadzonych przez CBOS w 2012 i w 2014 roku. Bernadeta LelonekKuleta omawia…

Czytelnia

…Dorota Macander Profilaktyka uzależnień w szkole Magdalena Łukasik-Głębocka Dekstrometorfan i benzydamina – nowe substancje odurzające Bernadeta LelonekKuleta Uzależnienie od czynności — zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki diagnozy Anna Kuciak…