Search Results for: Bernadeta Lelonek-Kuleta

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…artykułach wyniki reprezentatywnych dla ogółu społeczeństwa polskiego badań na temat uzależnień behawioralnych, przeprowadzonych przez CBOS w 2012 i w 2014 roku. Bernadeta LelonekKuleta omawia badania dotyczące psychologicznych i społecznych wyznaczników…

Czytelnia

…substancje odurzające Bernadeta LelonekKuleta Uzależnienie od czynności — zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki diagnozy Anna Kuciak To niemożliwe! Nie moje dziecko! podinsp. Waldemar Krawczyk Priorytety polskiej prezydencji w horyzontalnej…