Search Results for: Krzysztof Ostaszewski

Czytelnia

…Pietruszewski Doping jako zagrożenie zdrowia młodzieży uprawiającej sporty siłowe Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży Krzysztof Ostaszewski Badania mokotowskie – siódma runda Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Joanna…

Badania mokotowskie – siódma runda

Ostaszewski K., Bobrowski K., Borucka A., Cybulska M., Kocoń K., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., „Raport techniczny z realizacji projektu badawczego pn. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie”, Instytut Psychiatrii i…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…badania wybranych aspektów uzależnień behawioralnych. Agnieszka Palacz-Chrisidis przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj…