Search Results for: Magdalena Wójcik

Czytelnia

…Internecie, cz. IV Tomasz Zakrzewski Dopalacze w mediach Marek Wójcik Badania odbiorców programu substytucyjnego Magdalena Wójcik Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież? Bohdan T. Woronowicz Hazard — nowe wyzwanie Mieczysław…

Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież?

…substancji psychoaktywnych (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik 2009). Większość wybranych czynników o przewidywanym ochronnym działaniu w zastosowanych analizach potwierdziła oczekiwane kierunki zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (czynnikami) a zależnymi (zachowaniami problemowymi). Jednakże wśród…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…i Magdalena Wójcik koncentrują się na diagnozie opinii warszawskich uczniów i ich rodziców na temat problemów nastolatków związanych z hazardem na podstawie badań jakościowych − wywiadów grupowych i telefonicznych wywiadów…