Search Results for: Magdalena Wójcik

Czytelnia

…substytucyjnego Magdalena Wójcik Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież? Bohdan T. Woronowicz Hazard — nowe wyzwanie Mieczysław Wojciechowski, Mieczysław Wojciechowski Społeczność wychowawcza jako metoda szkolnej profilaktyki Mieczysław Wojciechowski Od inicjacji…

Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież?

…substancji psychoaktywnych (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik 2009). Większość wybranych czynników o przewidywanym ochronnym działaniu w zastosowanych analizach potwierdziła oczekiwane kierunki zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (czynnikami) a zależnymi (zachowaniami problemowymi). Jednakże wśród…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…Palacz-Chrisidis przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj i Magdalena Wójcik koncentrują się na…