Search Results for: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

…regulowane są stosownymi przepisami prawa. Podmioty odpowiedzialne za koordynację i monitoring programu Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i monitoring jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Rola policji w realizacji Procedur sprowadza…

Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej

…w Warszawie, a finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogólnopolskie konferencje profilaktyczne pn. „Budowanie systemu reagowania w sytuacjach zagrożenia niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym”. Nauczycielom potrzebna jest więc podstawowa wiedza profilaktyczna, prawna…

Czytelnia

…Maria Moneta-Malewska Jak poznać, że ktoś zażywa narkotyki? Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i…