Search Results for: Piotr Jabłoński

Czytelnia

…Muszyńska, Barbara Jakubowska Nasze dzieci i narkotyki Barbara Jakubowska, Danuta Muszyńska Bliżej siebie – dalej od narkotyków Piotr Jabłoński Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011—2016 Piotr Jabłoński Kodeks etyczny…

Kodeks etyczny terapeuty uzależnień – wprowadzenie

Zespół Ekspertów – ukonstytuowany z inicjatywy środowiska terapeutów uzależnień od substancji psychoaktywnych – opracował, przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kodeks Etyczny stanowiący zbiór zasad określających standardy…