Search Results for: Piotr Jabłoński

Czytelnia

…demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją Małgorzata Maresz Jubileusz Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania „Narkotyki Narkomania” Jerzy T. Marcinkowski, Piotr Jabłoński Zarys historii terapii uzależnień w Polsce a współczesny system pomocy…

Kodeks etyczny terapeuty uzależnień – wprowadzenie

Zespół Ekspertów – ukonstytuowany z inicjatywy środowiska terapeutów uzależnień od substancji psychoaktywnych – opracował, przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kodeks Etyczny stanowiący zbiór zasad określających standardy…