Search Results for: Robert Rejniak

Czytelnia

…Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu „FreD Goes Net” Robert Rejniak Podstawy teoretyczne programu „FreD Goes Net” Robert Rejniak Profilaktyka selektywna – program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” Robert

Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

Spis treści Punkt konsultacyjny Poradnia ambulatoryjna Oddział detoksykacyjny Leczenie krótkoterminowe Leczenie stacjonarne średnioterminowe Leczenie stacjonarne długoterminowe Grupy Anonimowych Narkomanów Często w praktyce terapeutycznej osoba pomagająca staje przed zadaniem…