Search Results for: Robert Rejniak

Czytelnia

…w ramach programu „FreD Goes Net” Robert Rejniak Podstawy teoretyczne programu „FreD Goes Net” Robert Rejniak Profilaktyka selektywna – program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” Robert Rejniak O legalizacji narkotyków,…

Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

Spis treści Punkt konsultacyjny Poradnia ambulatoryjna Oddział detoksykacyjny Leczenie krótkoterminowe Leczenie stacjonarne średnioterminowe Leczenie stacjonarne długoterminowe Grupy Anonimowych Narkomanów Często w praktyce terapeutycznej osoba pomagająca staje przed zadaniem…