Search Results for: Tomasz Głowik

Czytelnia

…narkotyków przez młodzież szkolną Tomasz Kowalewicz Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej realizowanej przez Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej Agencji AD Tomasz Kowalewicz Klasa jako grupa a oddziaływania wychowawcze Tomasz Kowalewicz Kryzys wieku…

Problematyka narkomanii w izolacji więziennej

Więziennictwo od wielu już lat prowadzi oddziaływania wobec osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Od wielu również lat realizuje stworzone przez siebie zalecenia i wytyczne, mające na…