Search Results for: Tomasz Zakrzewski

Czytelnia

…terapeuty uzależnień Tomasz Zakrzewski „Dopalacze” w Internecie – marketing w służbie sprzedaży „środków zastępczych” w Sieci Tomasz Zakrzewski Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie, cz. IV Tomasz Zakrzewski

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie, cz. IV

Poniższy artykuł kończy cykl publikowany w ostatnich trzech numerach „Serwisu Informacyjnego NARKOMANIA” na temat wykorzystywania Internetu do popularyzowania narkotyków i kształtowania wobec nich pozytywnych postaw. Sieć nabiera znaczenia…