Serwis Informacyjny NARKOMANIA

6 kwietnia 2016  

Serwis Informacyjny NARKOMANIA „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” to kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, redagowany przez Fundację Praesterno. Są w nim publikowane najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy. Pismo porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

„Serwis Informacyjny NARKOMANIA” jest notowany na liście Index Copernicus International.

wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

język: polski

ISSN: 1233-9318

URL: http://sin.praesterno.pl/

kontakt: sin@praesterno.pl

dostępność w Internecie: wszystkie numery są do pobrania w formacie PDF