Materiały dla nauczycieli

Na tej stronie zamieszczamy materiały, które można wykorzystać w pracy z klasą szkolną. Mogą one posłużyć jako pomysł na lekcje wychowawczą lub zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagogów. Zachęcamy do próbowania, ponieważ najlepszą profilaktyką uzależnień, jest wychowanie człowieka, który żyje i radzi sobie z problemami w konstruktywny sposób. Nie ma wówczas potrzeby sięgania po środki zastępcze.

Program „Unplugged”

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” został opracowany przez komisję międzynarodową.

Jest to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Program realizowany jest przez przeszkolnych wcześniej pedagogów, którzy znają swoją grupę odbiorców. Sa to zazwyczaj nauczyciele praktycy, którzy na co dzień pracują w szkole, w której realizowany jest program. „Unplugged” bazuje przede wszystkim w odwołaniu do czynników chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych.

Więcej informacji o programie tutaj oraz w Wydziałach Zdrowia Urzędów Miast i Gmin.


Profilaktyka z perspektywy narkopolityki

W ramach projektu Narkopolityki poruszony został temat profilaktyki narkotykowej w szkołach. Stan polskiej prewencji i profilaktyki narkotykowej jest bardzo niezadowalający, co pokazał ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli. Uczennice i uczniowie nie dowiadują się z proponowanych im w szkołach programów, jakie zdrowotne, społeczne i prawne konsekwencje grożą im na skutek zażywania substancji psychoaktywnych. Zespół serwisu Narkopolityka.pl przygotował wszechstronną broszurę informacyjną na temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych „Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy”. Ma ona w prosty i zwięzły sposób dostarczyć wiedzę, jak pedagodzy mogą przyczynić się do redukowania szkód wśród najmłodszych użytkowników substancji.

Broszura – do pobrania

Broszura – informacje


Filmy – dla klas III gimnazjum oraz I i II szkół ponadgimnazjalnych

Zestaw filmów adresowanych do uczniów klasach trzecich gimnazjalnych oraz pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych. Temat, który proponujemy, to konflikty interpersonalne. Umiejętność radzenia sobie z nimi wydaje się ważnym czynnikiem chroniącym przed wchodzeniem w niesatysfakcjonujące relacje społeczne. Szczególnie młodzież narażona jest na sytuacje konfliktowe w relacjach z rodzicami ze względu na przechodzenie z pełnienia roli dziecka do roli dorosłego. Ponadto ważne dla młodzieży są relacje z grupą rówieśniczą, która pełni w tym wieku rolę istotnej grupy odniesienia. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami zwiększa prawdopodobieństwo adaptacyjnego funkcjonowania społecznego.

Materiały składają się z dwóch pakietów filmów: pierwszy przybliża sytuacje konfliktowe, pomaga zrozumieć, skąd bierze się konflikt oraz co przeszkadza w porozumieniu. Na filmach narrator zapowiada kolejne sytuacje konfliktowe, odgrywane są scenki psychodramatyczne, narrator proponuje widzom wykonanie kolejnych zadań; w drugim pakiecie na podobnej zasadzie prezentowane są reguły pomocne w unikaniu sytuacji konfliktowych lub w rozwiązywaniu ich.

Proponowane materiały można wykorzystywać w ramach lekcji wychowawczych lub jako element pracy profilaktycznej chroniącej przed ryzykiem wchodzenia przez młodzież na drogę patologii społecznej.

Nie jest wymagana odrębna zgoda na wykorzystanie tych materiałów.

Pliki filmów *.flv są do pobrania na dole każdego z poniższych artykułów i są pobierane z zewnętrznego serwera Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Konflikty

 1. blok 1
 2. blok 2
 3. blok 3
 4. blok 4

Porozumienie

 1. blok 1
 2. blok 2
 3. blok 3
 4. blok 4
 5. blok 5
 6. blok 6

Akademia Dorosłości

Program profilaktyczny adresowany do młodzieży w wieku 14 – 19 lat czyli dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności radzenia sobie z kryzysem wieku dojrzewania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Program przewiduje cykl 12 spotkań, podczas których młodzież uczy się konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych oraz intrapsychicznych.

Akademia Dorosłości – wejście


Program profilaktyczny dla klas IV-VI

Ciekawy i obszerny program dotyczący działań wychowawczo-opiekuńczych związanych z zapobieganiem narkomani adresowany zarówno dla dzieci jak i opiekunów – rodziców. Autorki podzieliły zajęcia na dziesięć części, z których młody odbiorca dowie się m.in. jak radzić sobie ze stresem czy też o trudnej sztuce odmawiania. Natomiast dla rodziców- opiekunów znajdą się informacje m.in. o tematyce:jak pomóc swojemu dziecku i jak wyglądają narkotyki.

Program- wejście


Kampania „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”

Publikacja jest skierowana zarówno do rodziców dzieci, które mają już za sobą inicjację narkotykową jak i tych dorosłych, którzy chcą tylko poszerzyć wiedzę w zakresie używania substancji psychoaktywnych. Poradnik dostarcza niezbędnych informacji oraz pomaga zdobyć umiejętności wychowawcze. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.

Materiały do pobrania:

Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”


„Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

Scenariusz spotkania to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. ( www.kbpn.gov.pl )

Scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”


„Dopalacze – spotkanie z rodzicami w szkole”, scenariusz

Gotowy scenariusz spotkania z rodzicami w szkole przewidziany na 2 godziny lekcyjne. Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się również inne prezentacje z zakresu profilaktyki i baza programów psychoprofilaktycznych.

Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji z materiałami do pobrania


Konspekt zajęć „NARKOTYKI? NA CO MI TO”?

Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół gimnazjalnych przygotowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!” realizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a której honorowego patronatu udzielił Minister Zdrowia. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.

http://cwr-skawina.pl/wp-content/uploads/2013/03/kampania.jpg

Konspekt zajęć „NARKOTYKI? NA CO MI TO”


Scenariusze zajęć (Akademia ochrony przed przemocą)

Akademia Ochrony przed Przemocą na swojej stronie internetowej http://fdn.pl/pl zamieściła scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży. Scenariusze są zaplanowane do realizacji w trakcie 45 lub 90 min. w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszy historia młodej osoby, która zetknęła się z przemocą. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

Cały cykl składa się z sześciu spotkań:

 1. Handel dziećmi
 2. „Dowód miłości”
 3. Sponsoring
 4. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 5. Przemoc w rodzinie
 6. Przemoc rówieśnicza

Zapraszamy i zachęcamy do wykorzystania tych pomocy dydaktycznych tutaj


NARKOTYKI. Charakterystyka wybranych substancji

Publikacja Szkoły Policji w Katowicach, przygotowana przez mł. asp. mgr. Magdalenę Kubica oraz podinsp. dr. Jerzy Gąsiorowskiego z Zakładu Służby Kryminalnej. Zawiera charakterystykę substancji psychoaktywnych, opis działania i ilustracje. Publikacja dla osób, które chcą poglębić wiedzę z zakresu narkomanii lub poszukują materiałów przydatnych do prowadzenia zajęć tematycznych.

Materiały do pobrania


Drażetka nadziei czy drażetka rozpaczy?

Scenariusz lekcji – rozmowy o uzależnieniu i jego konsekwencjach

Wykorzystuje fragmenty książki My dzieci z dworca Zoo, umożliwia uczniom zapoznanie się z problemem narkomanii i rozpoznaniem stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej, umożliwia pracę w grupach i wykorzystanie potencjału uczniów poprzez wyrażanie własnego stanowiska odnośnie narkotyków.

Do pobrania z Portalu wiedzy dla nauczycieli Scholaris


Eksperymentowanie młodzieży z narkotykami

Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów.

W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi m.in. na problemy prawne i finansowe wiążące się z narkotykami. Porusza ona również kwestię wolności i jej granic.

Materiały do pobrania


Program profilaktyki uniwersalnej – debata o dopalaczach

„Smak życia” – program profilaktyczny przygotowany przez Krzysztofa Wojcieszka, z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. W ciekawy sposób umożliwia poszukiwanie i refleksję nad tytułowym smakiem życia.

Materiały do pobrania


Scenariusz godziny wychowawczej

Przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Zakłada dyskusję między dwoma grupami uczniów mających przeciwne zdanie na temat narkotyków i wykład nauczyciela na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania narkotyków.

Materiały można pobrać tutaj


Dopalacze – nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny

Prezentacja Fundacji Pedagogium, założonej przez Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, działającej od 2006 roku.

Jednym z zadań Fundacji jest organizacja szkoleń i warsztatów skierowanych do pedagogów szkolnych z placówek szkolnych lub wychowawczych, zainteresowanych problemami zdrowotnymi dzieci i młodziezy wynikajacych z uzywania substancji psychoaktywnych.

Pobierz prezentację o dopalaczach


Niebotak! – zajęcia interaktywne

Strona poświęcona edukacji i profilaktyce z zakresu uzależnienia od alkoholu oraz umiejętności społecznych takich jak asertywność. Duża ilość informacji przekazanych w języku młodzieżowym oraz testy interaktywne dają możliwość poprowadzenia ciekawej godziny wychowawczej

wejdź