Materiały dla nauczycieli

Na tej stronie zamieszczamy materiały, które można wykorzystać w pracy z klasą szkolną. Mogą one posłużyć jako pomysł na lekcję wychowawczą lub zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagogów. Zachęcamy do próbowania, ponieważ najlepszą profilaktyką uzależnień, jest wychowanie człowieka, który żyje i radzi sobie z problemami w konstruktywny sposób. Nie ma wówczas potrzeby sięgania po środki zastępcze.

Program „Unplugged”

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” został opracowany przez europejską agencję przeciwdziałania narkomanii EU-Dap.
Jest to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Program realizowany jest przez przeszkolnych wcześniej pedagogów, którzy znają swoją grupę odbiorców. Sa to zazwyczaj nauczyciele praktycy, którzy na co dzień pracują w szkole, w której realizowany jest program. „Unplugged” bazuje przede wszystkim w odwołaniu do czynników chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych.

Więcej informacji o programie:

Portal KBPN
Strona programu


„Zażyjcie dawkę wiedzy” – profilaktyka używania substancji psychoaktywnych

W ramach projektu Narkopolityki stworzono poradnik dla nauczycieli nt. profilaktyki w szkołach.
Stan polskiej profilaktyki narkotykowej jest niezadowalający, co pokazał raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016r. Uczennice i uczniowie nie dowiadują się z proponowanych im w szkołach programów, jakie zdrowotne, społeczne i prawne konsekwencje grożą im na skutek zażywania substancji psychoaktywnych. Zespół serwisu Narkopolityka.pl przygotował wszechstronną broszurę informacyjną na temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych „Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy”. Ma ona w prosty i zwięzły sposób dostarczyć wiedzę, jak pedagodzy mogą przyczynić się do redukowania szkód wśród najmłodszych użytkowników substancji.

Broszura – do pobrania
Broszura informacyjna


Akademia Dorosłości

Program profilaktyczny adresowany do młodzieży w wieku 14 – 19 lat czyli dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności radzenia sobie z kryzysem wieku dojrzewania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Program przewiduje cykl 12 spotkań, podczas których młodzież uczy się konstruktywnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych oraz intrapsychicznych.

Strona programu

Strona zawiera m.in filmy pokazowe dla młodzieży, podręcznik trenera oraz scenariusze zajęć wraz z omówieniem ich tematyki.
Akademia Dorosłości


„Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

Scenariusz spotkania to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do pobrania:

Scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi” (pdf)


„Dopalacze – spotkanie z rodzicami w szkole”

Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole, przewidziany na 2 godziny lekcyjne. Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się również inne prezentacje z zakresu profilaktyki i baza programów psychoprofilaktycznych.

Materiały:
Scenariusze zajęć
Więcej materiałów na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji


Konspekt zajęć „NARKOTYKI? NA CO MI TO”?

Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół gimnazjalnych przygotowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!” realizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a której honorowego patronatu udzielił Minister Zdrowia. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.

Linki

Konspekt zajęć „NARKOTYKI? NA CO MI TO”
Strona programu z materiałami dla nauczycieli
Gra edukacyjna dla młodzieży


Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Do niedawna Fundacja Dzieci Niczyje zamieściła Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży oraz zajęć z rodzinami. Dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa w sieci i ochrony dzieci przed przemocą.
Na stronie także informacje o aktualnych szkoleniach, e-learning – również dla młodzieży – materiały edukacyjne i in.

Strona projektu


NARKOTYKI. Charakterystyka wybranych substancji

Publikacja Szkoły Policji w Katowicach, przygotowana przez Magdalenę Kubicę oraz Jerzego Gąsiorowskiego z Zakładu Służby Kryminalnej. Zawiera charakterystykę substancji psychoaktywnych, opis działania i ilustracje. Publikacja dla osób, które chcą poglębić wiedzę o narkotykach i narkomanii lub poszukują materiałów przydatnych do prowadzenia zajęć tematycznych.

Strona publikacji


Wybrane materiały portalu dla nauczycieli Scholaris.pl

Drażetka nadziei czy drażetka rozpaczy?

Scenariusz lekcji – rozmowy o uzależnieniu i jego konsekwencjach – wykorzystuje fragmenty książki My dzieci z dworca Zoo, umożliwia uczniom zapoznanie się z problemem narkomanii i rozpoznanie stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej. Przewiduje pracę w grupach i wykorzystanie potencjału uczniów poprzez wyrażanie własnego stanowiska odnośnie narkotyków.

Do pobrania PDF

Eksperymentowanie młodzieży z narkotykami

Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów.

W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi m.in. na problemy prawne i finansowe wiążące się z narkotykami. Porusza ona również kwestię wolności i jej granic.

Do pobrania PDF

Program profilaktyki uniwersalnej – debata o dopalaczach

„Smak życia” – program profilaktyczny przygotowany przez Krzysztofa Wojcieszka, z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. W ciekawy sposób umożliwia poszukiwanie i refleksję nad tytułowym smakiem życia.

Do pobrania PDF

Scenariusz godziny wychowawczej

Przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Zakłada dyskusję między dwoma grupami uczniów mających przeciwne zdanie na temat narkotyków i wykład nauczyciela na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania narkotyków.

Do pobrania PDF


Niebotak! – zajęcia interaktywne

Strona o alkoholu dla nastolatków. Wiedza przekazywana w formie interaktywnej, przez gry, quizzy, testy (np. test asertywności) itp.
Duża ilość informacji.

Wejdź na stronę