Chrześcijański Ośrodek Terapii i Wychowania ANASTASIS

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
66-340 Strychy 42

tel.: (95) 749-30-29
fax: (95) 749-30-73

e-mail: brak
www: brak

Zakres udzielanej pomocy:

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 23 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej
• Psychoterapię systemową, psychodynamiczną
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV
• Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły :
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
8. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończonym leczeniu
10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Inne: hodowla zwierząt, nauka umiejętności przydatnych w życiu, sport, obozy górskie