Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Łodzi

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Tuszyńska 106
93-305 Łódź

tel.: (42) 646-40-12
fax: (42) 645-98-32

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-pt. 15.00-21.00, sob. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia indywidualna
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna
• Konsultacje specjalistów
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie
7. W placówce działa telefon zaufania: (42) 646-40-12, czynny całodobowo
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych