podkarpackie

Hostel Postrehabilitacyjny

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Targowa 9a
35-064 Rzeszów

tel.: (17) 852-86-48
fax: (17) 852-86-48

Zakres udzielanej pomocy:

• Hostel – 8 miejsc
• Osoby przyjmowane od 16 roku życia
• Placówka tylko dla mężczyzn
• Placówka przyjmuje tylko osoby z ośrodków readaptacyjnych „Karan” po terapii
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wykształcenia, grupę wsparcia, psychoterapię indywidualną, konsultacje psychiatryczne, grupę rozwoju osobistego, treningi umiejętności, poradnictwo rodzinne
• Mieszkańcy placówki mają dostęp do prowadzonych poza placówką leczenia substytucyjnego, ambulatoryjnego programu postrehabilitacyjnego i grupy NA

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Przychodni Akademickiej

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów

tel.: tel. 513-652-351 (w pon. i wt w godz. 10.00 - 14.00)
fax: brak

e-mail: pkd.rzeszow@gmail.com
www: brak

Godziny otwarcia:

sobota 11.30 - 16.00

Zakres udzielanej pomocy:

• Badanie bezpłatne
• Test przeprowadzany jest anonimowo
• Poradnictwo przed i po teście

Szczegółowe informacje na temat działania PKD znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat"

Stowarzyszenie „Pomost”

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Matejki 10/4
35-064 Rzeszów

tel.: (17) 873-32-02
fax: (17) 873-32-02

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon. 16.30-18.30, śr., pt. 15.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.z.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „KARAN”

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Targowa 9A,
35-959 Rzeszów

tel.: (17) 852-86-48
fax: (17) 853-45-72

e-mail: karan.rzeszow@op.pl
www: brak

Zakres udzielanej pomocy:

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
3. Placówka tylko dla mężczyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12-18 miesięcy (długoterminowe)
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)
7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończonym leczeniu
10. Inne: trening zastępowania agresji

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu im. Prof. A. Kępińskiego,Oddział detoksykacyjny - Pododdział Detoksykacyjny w ramach Oddziału Psychosomatycznego

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Kościuszki 18,
35-500 Jarosław

tel.: 16 621-46-11
fax: 16 621-24-45

e-mail: brak
www: brak

Placówka przyjmuje pacjentów powyżej 18 r.ż.

Orientacyjny czas detoksykacji: 10 dni
Metody detoksykacji:

  • nawadnianie
  • leki moczopędne
  • leki regenerujące wątrobę
  • witaminy z grupy B
  • leki psychotropowe łagodzące objawy zespołu abstynencyjnego

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Oddział Psychosomatyczny

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Za Bursą 1,
38-200 Jasło

tel.: 13 446-24-91
fax: brak

e-mail: brak
www: brak

Placówka przyjmuje pacjentów powyżej 18 r.ż.

Metody detoksykacji:

  • płyny infuzyjne
  • witaminy pozajelitowo

Informacje dodatkowe: Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia.

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Hutnicza 8,
37-450 Stalowa Wola

tel.: (15) 842-79-60
fax: brak

e-mail: monarstalowawola@op.pl
www: brak

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon., wt. 12.00-18.00, śr. 13.30-19.30, czw. 8.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla młodzieży szkolnej
5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej – bezpłatnie
6. W placówce działa telefon zaufania: (15) 842-79-60, czynny w godz. pracy placówki
7. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

TRiPDU „POWRÓT Z U” Oddział Wojewódzki w Przeworsku

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Konopnickiej 2
37-200 Przeworsk

tel.: (69) 224-99-01
fax: brak

e-mail: brak
www: brak

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon., wt., czw. 17.00-19.00,
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Terapia indywidualna
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Uzależnień i Rodzinna „KARAN”

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Piłsudskiego 8-10,
35-959 Rzeszów

tel.: (17) 852-69-19
fax: (17) 862-13-14

e-mail: karan.rzeszowz@op.pl
www: brak

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon. 10.00-18.00, wt. 13.00-18.00, czw. 11.00-16.00, pt. 17.30-19.30
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie
6. Placówka posiada telefon zaufania: (17) 852-69-19, czynny w godz. pracy placówki
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Województwo: 

 

Typ placówki: 

Adres:
ul. Siemieńskiego 17,
35-203 Rzeszów

tel.: (17) 861-16-40
fax: (17) 861-17-44

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia indywidualna
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce funkcjonuje grupa AN, sob. 13.30, czw. 18.00
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
9. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy  dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Subscribe to RSS - podkarpackie