Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym

 1. Konsekwencje używania narkotyków
 2. Dlaczego uzależniamy się od narkotyków?
 3. Jak się zorientować, czy ktoś sięga po narkotyki?
 4. Zestawienie wskaźników zażywania narkotyków
 5. Charakterystyka poszczególnych rodzajów narkotyków:
  1. amfetamina
  2. barbiturany (leki nasenne)
  3. benzodiazepiny (leki uspokajające)
  4. ecstasy
  5. grzyby halucynogenne
  6. kokaina
  7. LSD
  8. marihuana i haszysz
  9. opiaty (m.in. heroina)
  10. sterydy anaboliczne
  11. środki wziewne (kleje)
  12. dopalacze (serwis zewnętrzny)
  13. mefedron (plik PDF na stronie Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień)
 6. Działania wobec osób uzależnionych
 7. Słowniczek slangu narkotykowego

Redakcja poradni serdecznie dziękuje autorowi zamieszczonych tu materiałów, p. Grzegorzowi Wodowskiemu, za zgodę na ich opublikowanie w naszej witrynie. Materiały te pierwotnie ukazały się w opracowaniu pt. Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki, przygotowanym przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja z siedzibą w Krakowie.

Pobierz opracowanie Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki (PDF, 3,23 MB)