Search Results for: Agnieszka Kolbowska

Czytelnia

…Środowiskowej Agencji AD Tomasz Kowalewicz Klasa jako grupa a oddziaływania wychowawcze Tomasz Kowalewicz Kryzys wieku dojrzewania a profilaktyka Agnieszka Kolbowska, Agata Kręt Nowe media w profilaktyce uzależnień Agnieszka Kolbowska Konsumpcja…

Używanie narkotyków a płeć

Artykuł wykorzystuje opracowanie Agencji UE ds. Narkotyków (EMCDDA) pt. Różnice między płciami w używaniu narkotyków i związane z tym problemy (EMCDDA 2006), opublikowane równolegle ze Sprawozdaniem Rocznym 2006…

Dopalacze

W kwestii dopalaczy niepokój budzi nie tyle skala ich rozpowszechnienia, ale przede wszystkim podejrzenie, że młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako środki bezpieczne i nie traktuje ich jako…

Nowe media w profilaktyce uzależnień

Aby strategie przeciwdziałania narkomanii były skuteczne, powinny być przede wszystkim adekwatne: opierać się na diagnozie sytuacji i aktualnych wynikach badań, a także wykorzystywać narzędzia odpowiednie dla konkretnej grupy…