Search Results for: Artur Malczewski

Czytelnia

[catlist name=czytelnia numberposts=-1 orderby=date order=dsc template=czytelnia]…

Redukcja podaży narkotyków

…ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006. Malczewski A., Przestępczość narkotykowa oraz aktywność instytucji zaangażowanych w redukcję podaży, Serwis Informacyjny Narkomania 3(34), Warszawa 2006. Malczewski A., Używanie substancji psychoaktywnych – trendy w…

Młodzież a narkotyki

Artykuł prezentuje wyniki badań „Młodzież a środki psychoaktywne” Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące narkotyków. W poprzednim numerze Serwisu (1/2011) zaprezentowano informacje na temat…

Zgony z powodu narkotyków

Zgony spowodowane używaniem narkotyków to jeden z pięciu kluczowych wskaźników, który podlega monitorowaniu przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Ograniczenie występowania zgonów zapisane jest też w celu głównym…