Search Results for: Bernadeta Lelonek-Kuleta

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…wyniki reprezentatywnych dla ogółu społeczeństwa polskiego badań na temat uzależnień behawioralnych, przeprowadzonych przez CBOS w 2012 i w 2014 roku. Bernadeta LelonekKuleta omawia badania dotyczące psychologicznych i społecznych wyznaczników funkcjonowania…

Czytelnia

…profilaktyki szkolnej Dorota Macander Profilaktyka uzależnień w szkole Magdalena Łukasik-Głębocka Dekstrometorfan i benzydamina – nowe substancje odurzające Bernadeta LelonekKuleta Uzależnienie od czynności — zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki diagnozy…