Search Results for: Grzegorz Wodowski

Informator o narkotykach

…PDF na stronie Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień) Informator w pierwotnej wersji powstał w 2006 r. Jego autor – Grzegorz Wodowski – w 2017 r. zaktualizował większość haseł. Dodał także informacje…

Czytelnia

…CZAS NA ZMIANY Grzegorz Wodowski Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez problemowych użytkowników Jarosław Pinkas, Piotr Jabłoński, Michał Kidawa Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych Deklaracja Warszawska Agnieszka Sieniawska Miejskie polityki narkotykowe…

Amfetamina, metamfetamina

…udarów mózgu. Zobacz także: Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie w Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz Monar na bajzlu, Kraków 2005 Pobierz publikację (PDF 3,23…

Zestawienie wskaźników zażywania narkotyków

…wziewne torebki plastikowe z klejem sprawdź środki wziewne Zobacz także: Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie w Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz Monar na bajzlu,…

Jak się zorientować, czy ktoś sięga po narkotyki?

…wielkości przyjętej dawki, czasu i częstości przyjmowania narkotyku, wieku, wagi ciała, a nawet stanu zdrowia. Zobacz także: Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie w Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki…

Dlaczego uzależniamy się od narkotyków?

…tym efekt jego działania jest silniejszy, a ryzyko śmiertelnego przedawkowania większe. Możemy wyróżnić trzy główne typy działania narkotyków: typ pobudzający typ uspokajający typ halucynogenny Zobacz także: Grzegorz Wodowski, Narkotyki i…

Konsekwencje używania narkotyków

…funkcjonowanie całego społeczeństwa rodząc dlań szereg szkód i kosztów. Dlatego też używanie narkotyków nie może być kwestią społecznie obojętną. Zobacz także: Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie w Polityka karna…

Działania wobec osób uzależnionych

…które osoba uzależniona może znaleźć w grupie. Zobacz także: Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie w Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz Monar na bajzlu, Kraków…