Search Results for: Janusz Czapiński

Badania ESPAD – komentarz

…Społecznej1)Czapiński J., Panek T. (red.) Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, VIZJA PRESS & IT 2006; www.diagnoza.com w 2005 roku ukułem termin „Pokolenie T”, w konsekwencji zarejestrowania dokładnie…