Search Results for: Janusz Koczberski

Czytelnia

…Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych Janusz Sierosławski Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – wyniki badania ESPAD Janusz Sierosławski Problem narkotyków i narkomanii w Polsce. Rozmiary i trendy zjawiska…