Search Results for: Jerzy Mellibruda

Czytelnia

Mellibruda, Zofia Sobolewska Koncepcja i terapia współuzależnienia Jerzy Mellibruda Mechanizm nałogowej regulacji emocji Jerzy Mellibruda System iluzji i zaprzeczania Jerzy Mellibruda Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja Malwina Nowakowska Wsparcie dla…

O poczuciu krzywdy osobistej

Osoby zajmujące się pomocą psychologiczną mają do czynienia z różnego rodzaju cierpieniami, będącymi konsekwencją krzywdzenia ludzi. Jeśli w procesie pomagania przyglądamy się dzieciństwu osób potrzebujących pomocy, to okazuje…

Profilaktyka problemowa

Dwie nazwy, przy pomocy których zwykle określa się działalność profilaktyczną, budzą moje poważne zastrzeżenia. Są to „profilaktyka uzależnień” i „profilaktyka patologii społecznych”. Coraz częściej namawiam, by się z…

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu nałogowej regulacji emocji oraz mechanizmu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W strukturze „Ja” osoby uzależnionej powstaje mechanizm,…

System iluzji i zaprzeczania

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu rozpraszania i rozdwajania „Ja” oraz mechanizmu nałogowej regulacji emocji) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W świadomości osoby, u której rozwija…