Search Results for: Jerzy Mellibruda

Czytelnia

…terapia współuzależnienia Jerzy Mellibruda Mechanizm nałogowej regulacji emocji Jerzy Mellibruda System iluzji i zaprzeczania Jerzy Mellibruda Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja Malwina Nowakowska Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych Jerzy Mellibruda

O poczuciu krzywdy osobistej

Osoby zajmujące się pomocą psychologiczną mają do czynienia z różnego rodzaju cierpieniami, będącymi konsekwencją krzywdzenia ludzi. Jeśli w procesie pomagania przyglądamy się dzieciństwu osób potrzebujących pomocy, to okazuje się, że…

Profilaktyka problemowa

Dwie nazwy, przy pomocy których zwykle określa się działalność profilaktyczną, budzą moje poważne zastrzeżenia. Są to „profilaktyka uzależnień” i „profilaktyka patologii społecznych”. Coraz częściej namawiam, by się z nimi rozstawać….

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu nałogowej regulacji emocji oraz mechanizmu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W strukturze „Ja” osoby uzależnionej powstaje mechanizm, który uszkadza…

System iluzji i zaprzeczania

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu rozpraszania i rozdwajania „Ja” oraz mechanizmu nałogowej regulacji emocji) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W świadomości osoby, u której rozwija się proces…