Search Results for: Krzysztof Ostaszewski

Czytelnia

…Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty lek. med. Marek Pietruszewski Doping jako zagrożenie zdrowia młodzieży uprawiającej sporty siłowe Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń Tatuaż i piercing a zachowania…

Badania mokotowskie – siódma runda

…ten sposób poszerzyliśmy zakres naszych zainteresowań, pierwotnie skoncentrowany tylko na substancjach psychoaktywnych (Ostaszewski i wsp. 2009)1) Raport techniczny z badań jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii http://www.ipin.edu.pl/word-press/kliniki/zaklad-psychologii….

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj i Magdalena Wójcik koncentrują się na diagnozie…