Search Results for: Krzysztof Ostaszewski

Badania mokotowskie – siódma runda

…ten sposób poszerzyliśmy zakres naszych zainteresowań, pierwotnie skoncentrowany tylko na substancjach psychoaktywnych (Ostaszewski i wsp. 2009)1)Raport techniczny z badań jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii http://www.ipin.edu.pl/word-press/kliniki/zaklad-psychologii. ….