Search Results for: Magdalena Wójcik

Czytelnia

…psychoaktywnych w Internecie, cz. IV Tomasz Zakrzewski Dopalacze w mediach Marek Wójcik Badania odbiorców programu substytucyjnego Magdalena Wójcik Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież? Bohdan T. Woronowicz Hazard — nowe…

Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież?

…psychoaktywnych (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik 2009). Większość wybranych czynników o przewidywanym ochronnym działaniu w zastosowanych analizach potwierdziła oczekiwane kierunki zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (czynnikami) a zależnymi (zachowaniami problemowymi). Jednakże wśród czynników…

Badania nad uzależnieniami behawioralnymi

…przedstawia badania diagnozujące zachowania hazardowe młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego, przeprowadzone w latach 2013−2014 przez Stowarzyszenie Natanaelum. Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Joanna Raduj i Magdalena Wójcik koncentrują się na diagnozie…