Search Results for: Marek Beniowski

Czytelnia

…i młodzieży w województwie wielkopolskim za rok 2004 Marek Beniowski Leczenie metadonowe w Polsce Anna Radomska Standardy i kryteria oceny jakości programów promocji zdrowia i profilaktyki w ramach systemu rekomendacji…

Leczenie metadonowe w Polsce

…przyszłości wszystkie placówki leczenia uzależnień były dostosowane do rzeczywistych potrzeb klientów, aby każdy uzależniony, w każdej sytuacji i momencie swojej choroby, mógł liczyć na skuteczną i odpowiednią pomoc. Marek Zygadło…