Search Results for: Michał Bujalski

Czytelnia

…przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Szwecja, Dania, Hiszpania i Węgry) Grażyna Świątkiewicz, Michał Bujalski Społeczne koszty ponoszone przez warszawskich konsumentów narkotyków Mirosława Straburzyńska Terapia ambulatoryjna w systemie pomocy dla osób…

Bariery w dostępie do leczenia uzależnień

Barierami w leczeniu osób uzależnionych bądź borykających się z problemami związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych są czynniki organizacyjne, społeczno-kulturowe oraz trudności tkwiące w samym pacjencie. Wprowadzenie Poprawa dostępności…