Search Results for: Michał Kidawa

Czytelnia

…osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Krzysztof Kluczyński Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością Michał Kidawa, Marta Struzik Używanie kokainy w Europie i w Polsce Michał

Używanie kokainy w Europie i w Polsce

…niszowego zjawiska w 2006 roku zespół badawczy Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii podjął prace nad projektem „Style życia użytkowników kokainy w Warszawie” (Palczak, Kidawa, Malczewski, 2006). Style życia użytkowników…