Search Results for: Piotr Jabłoński

Czytelnia

…CZAS NA ZMIANY Grzegorz Wodowski Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez problemowych użytkowników Jarosław Pinkas, Piotr Jabłoński, Michał Kidawa Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych Deklaracja Warszawska Agnieszka Sieniawska Miejskie polityki narkotykowe…

Kodeks etyczny terapeuty uzależnień – wprowadzenie

Zespół Ekspertów – ukonstytuowany z inicjatywy środowiska terapeutów uzależnień od substancji psychoaktywnych – opracował, przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kodeks Etyczny stanowiący zbiór zasad określających standardy…