Search Results for: kom. Alicja Godyla-Jasicka

Czytelnia

…substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged” nadkom. Małgorzata Biskup, kom. Alicja GodylaJasicka, podkom. Alina Sowińska Raport o stanie zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich oraz patologiami wśród dzieci i młodzieży w województwie…