„Uwaga na dzieci!” Nowy artykuł kampanii Bez chemii na drodze

1 czerwca 2021  

Z okazji dnia dziecka ciekawy artykuł uświadamiający to co oczywiste, a jednak pomijane: dzieci nie są odpowiedzialne…
Możemy za to przewidywać ich zachowania, do czego przydatna będzie wiedza o tym, co je kształtuje. W jaki sposób dzieci odbierają otoczenie i co wpływa na ich reakcje? – z jednej strony nadwrażliwość pewnych receptorów, z drugiej strony niewystarczająca ich sprawność powodują, że dziecko wybiórczo postrzega otoczenie. Przyjmuje się, że dziecko nabiera odpowiedniej sprawności poznawczej i jest gotowe do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym między 10 a 12 rokiem życia.
Cały artykuł na: https://bezchemiinadrodze.pl/uwaga-dzieci

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres: finn@praesterno.pl