Baza placówek pomocowych

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna placówki ambulatoryjne (poradnie)

ul. Klonowica 1A, Szczecin (województwo zachodniopomorskie)

telefon: 91 488 83 55, 519 142 906

faks: 91 488 83 55

e-mail: powrotzuszczecin@interia.pl

strona WWW

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje – lekarskie, prawne, pracownik socjalny, Program Wzmacniania Rodzin, program Candis, inne działania – profilaktyka selektywna dla osób zagrożonych i eksperementujących z substancjami psychoaktywnymi (zajęcia indywidualne i grupowe), wsparcie indywidualne/ interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol, spotkania interwencyjne oraz terapeutyczne dla eksperymentujących i okazjonalnie używających substancji psychoaktywnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, terapia indywidualna dla osób nadużywających i uzależnionych od narkotyków, grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemem uzależnienia od narkotyków, warsztaty – umiejętności wychowawczych dla rodziców, umiejętności psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób z problemem uzależnienia behawioralnego, interwencja kryzysowa oraz indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób z problemem uzależnienia behawioralnego, poradnictwo – telefoniczne, pierwszego kontaktu, rodzinne, systemowa terapia rodzin, program – dla osób nieletnich mających problem z alkoholem i ich rodzin, profilaktyki selektywnej, realizowany poza poradnią (bursy, szkoły, internaty) adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, rodziców i pedagogów.

Dane adresowe i zakres udzielanej pomocy pochodzą z NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym, pozycji wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. (VIII edycja) (pobierz jako PDF)

« wróć do formularza wyszukiwania

Inne listy placówek pomocowych

Inne zasoby