Baza placówek pomocowych

Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia, Terapii, Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu. Oddział Hostel w Milejowicach hostele i mieszkania readaptacyjne

Milejowice 1A, Żórawina (województwo dolnośląskie)

telefon: 71 316 45 00

faks: 71 316 40 78

e-mail: milejowice@monar.org

Odbiorcy: od 30 r.ż., również małżeństwa, pary, osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta pomocy: leczenie psychiatryczne, pomoc dla osób utrzymujących abstynencję (po leczeniu), kursy zawodowe, nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej poza terenem placówki.

Liczba miejsc w placówce: 15.

Długość programu: 7-12 miesięcy.

Dane adresowe i zakres udzielanej pomocy pochodzą z NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym, pozycji wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. (VIII edycja) (pobierz jako PDF)

« wróć do formularza wyszukiwania

Inne listy placówek pomocowych

Inne zasoby