Remedium

7 kwietnia 2016  

Remedium Ideą „Remedium” jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia. Idea ta jest realizowana poprzez zapraszanie do publikowania w naszym piśmie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami zdrowia publicznego. „Remedium” w przystępny sposób prezentuje wiedzę z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym; szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania; badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

„Remedium” znajduje się na liście Index Copernicus.

wydawca: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

częstotliwość ukazywania się: miesięcznik

język: polski

ISSN: 1230-7769

URL: http://www.remedium-psychologia.pl/

kontakt: remedium@etoh.edu.pl

dostępność w Internecie: wybrane artykuły są dostępne na stronie pisma