Serwis Informacyjny NARKOMANIA

6 kwietnia 2016  

Serwis Informacyjny NARKOMANIA Serwis Informacyjny NARKOMANIA (SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią.
Funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat i jest jednym z kilku naukowych periodyków poświęconych uzależnieniom w Polsce.
Serwis publikuje raporty z badań ogólnopolskich i regionalnych, prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz niezależne instytuty badawcze i organizacje trzeciego sektora.
Istotnymi obszarami tematycznymi Serwisu są

  • profilaktyka,
  • leczenie uzależnień,
  • badania statystyczne oraz
  • problematyka uzależnień na poziomie regionalnym i lokalnym.

Od kilku lat ważne miejsce ma również problematyka uzależnień behawioralnych. Na tych polach realizowana jest misja upowszechniania rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk.

Kwartalnik jest redagowany przez Fundację Praesterno, wydawcą i dyspozytorem praw autorskich jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

„Serwis Informacyjny NARKOMANIA” jest punktowany na liście Index Copernicus International.

wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

język: polski

ISSN: 1233-9318

URL: http://sin.praesterno.pl/

kontakt: sin@praesterno.pl

dostępność w Internecie: wszystkie numery są do pobrania w formacie PDF