Kategoria: etyka

Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień, cz. II

Janusz Strzelecki Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Anielinie Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji… Read more »

Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień, cz. I

Janusz Strzelecki Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Anielinie Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji… Read more »

Wartości i normy

Najkorzystniejsza zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i dla całego społeczeństwa byłaby sytuacja, gdyby zaspokajał on wszystkie swoje potrzeby, a w konsekwencji realizował skutecznie swoje naturalne cele nadrzędne. Dlaczego tak się… Read more »