Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020

26 sierpnia 2021  

Na stronie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii został opublikowany „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020”. Wydawnictwo to prezentuje dane i informacje na temat narkotyków i narkomanii w naszym kraju, opisuje również działania podejmowane w obszarach redukcji popytu i podaży narkotyków.

Część danych została umieszczona w szerszym, europejskim kontekście, co umożliwia porównanie sytuacji w Polsce do sytuacji w innych krajach.

Raport opiera się na wynikach ogólnopolskich badań na reprezentatywnych próbach populacji generalnej (15–64 lata), prowadzonych na przełomie 2018 i 2019 roku, oraz badań ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) młodzieży szkolnej z roku 2019, prezentuje także dane ze sprawozdania z realizacji w 2019 roku programu przeciwdziałania narkomanii i zwalczania przestępczości narkotykowej resortu spraw wewnętrznych.

W Aneksie zawarto zestawienie linków do stron internetowych, raportów oraz publikacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Szerokie spektrum omawianych w raporcie zagadnień składa się na wyczerpujący obraz problematyki narkomanii w naszym kraju.

Używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku wśród osób w wieku 15–34 lata (%)

Źródło: Biuletyn Statystyczny EMCDDA, 2020.

Używanie konopi kiedykolwiek w życiu wśród osób w wieku 15-16 lat (%) (2015)

Źródło: Biuletyn Statystyczny EMCDDA, 2020 i ESPAD, 2019.

Artykuł ukazał się w numerze 94 (2/2021) kwartalnika „Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA”.