Kategoria: prawo

Prawne aspekty leczenia substytucyjnego

Celem leczenia substytucyjnego jest przede wszystkim poprawa stanu somatycznego i psychicznego oraz reintegracja społeczna osób uzależnionych. Ważną kwestią jest również ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń, w tym w szczególności: HIV, HCV, HBS… Read more »

Prawa pacjenta

Artykuł został przejrzany i przedstawia stan prawny na dzień 5.05.2020 r. Wprowadzenie Od wielu lat możemy zaobserwować rozwój regulacji prawnych dotyczących praw pacjenta. Początkowo rozpatrywano je jedynie przez pryzmat praw… Read more »