Kategoria: profilaktyka

Profilaktyka problemowa

Dwie nazwy, przy pomocy których zwykle określa się działalność profilaktyczną, budzą moje poważne zastrzeżenia. Są to „profilaktyka uzależnień” i „profilaktyka patologii społecznych”. Coraz częściej namawiam, by się z nimi rozstawać…. Read more »