Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych

14 stycznia 2014  

Pozycja zawiera prezentacje różnorodnych metod, programów i systemów profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Jej odbiorcami mogą być profresjonaliści (terapeuci, lekarze, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy), studenci i osóby, które chcą niesć pomoc osobom uzależnionym.