Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów

21 listopada 2014  

Publikacja ta jest monografią na temat terapii uzależnień. Znajdują się w niej m.in. tematy z zakresu: historii terapii uzależnień, psychopatologii uzależnień, teorie wyjaśniające uzależnienie od narkotyków, metody i formy leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, prawne i etyczne aspekty pracy z osobami uzależnionymi.

Pobierz