Search Results for: Artur Malczewski

Czytelnia

Artur Malczewski, Marta Struzik Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce Artur Malczewski Polacy a gry o charakterze hazardowym Artur Malczewski Młodzież a narkotyki Artur Malczewski Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków,…

Redukcja podaży narkotyków

…ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006. Malczewski A., Przestępczość narkotykowa oraz aktywność instytucji zaangażowanych w redukcję podaży, Serwis Informacyjny Narkomania 3(34), Warszawa 2006. Malczewski A., Używanie substancji psychoaktywnych – trendy w…