Search Results for: Dorota Macander

Czytelnia

[catlist name=czytelnia numberposts=-1 orderby=date order=dsc template=czytelnia]…

Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej

…sprawdzanie jakości wykonywanej pracy. Instytucji finansującej działania nauczycieli-realizatorów zależałoby wtedy bardziej na sprawdzaniu i doskonaleniu ich kompetencji. Bibliografia Gaś Z.B., Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa 2006. Macander D., Profilaktyka uzależnień…

Profilaktyka uzależnień w szkole

Akty prawne regulujące zasady obowiązujące w placówkach oświatowych, dotyczące bezpieczeństwa uczniów, picia alkoholu, palenia papierosów lub używania innych substancji psychoaktywnych, nakładają na szkoły m. in. obowiązek podejmowania działań profilaktycznych (zapobiegawczych),…