Search Results for: Krzysztof Krajewski

Czytelnia

…tylko przejściowa moda Krzysztof Krajewski Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii: pomiędzy represją a terapią Krzysztof Krajewski Sprawy o posiadanie narkotyków w świetle wyników badań akt sądowych Krzysztof Krajewski Sens…

Prawo karne a podaż narkotyków

…bariery kosztów dla zajmowania się tego typu działalnością. Redakcja serwisu Poradnia.narkomania.org.pl serdecznie dziękuje p. prof. Krzysztofowi Krajewskiemu za zgodę na opublikowanie fragmentu Jego książki. Krzysztof Krajewski Sens i bezsens prohibicji….