Search Results for: Marek Zygadło

Leczenie metadonowe w Polsce

…przyszłości wszystkie placówki leczenia uzależnień były dostosowane do rzeczywistych potrzeb klientów, aby każdy uzależniony, w każdej sytuacji i momencie swojej choroby, mógł liczyć na skuteczną i odpowiednią pomoc. Marek Zygadło

Czytelnia

[catlist name=czytelnia numberposts=-1 orderby=date order=dsc template=czytelnia]…