Search Results for: kom. Alicja Godyla-Jasicka

Czytelnia

…nadkom. Małgorzata Biskup, kom. Alicja Godyla-Jasicka, podkom. Alina Sowińska Raport o stanie zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich oraz patologiami wśród dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim za rok 2004 Marek…