Search Results for: Magdalena Wójcik

Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież?

…(Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik 2009). Większość wybranych czynników o przewidywanym ochronnym działaniu w zastosowanych analizach potwierdziła oczekiwane kierunki zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (czynnikami) a zależnymi (zachowaniami problemowymi). Jednakże wśród czynników wstępnie…